Toplotna črpalka kot zeleni vir energije

Z vsako investicijo v obnovljivi vir energije bomo zagotovo pripomogli k zmanjšanju našega osebnega ogljičnega odtisa. In ker vemo, da je ekološka pridelana hrana precej dražja od konvencionalno pridelane hrane, vemo tudi da je izbira ogrevanja in hlajenja naših objektov z namestitvijo enega od zelenih virov energije ravno tako dražja. Vendar ima tako toplotna črpalka, kot sončna elektrarna in vetrna energija nekje svojo točko preloma, od koder dalje nam služi praktično brezplačno. Tako vam bo vsak ponudnik ob predložitvi računa pojasnil tudi katerega leta se bo toplotna črpalka izplačala in bo strošek predstavljala samo električna energije, ki jo toplotna črpalka potrebuje za svoje delovanje. 

Dolgoročno je tako toplotna črpalka eden od najbolj ugodnih načinov ogrevanja. Glede na vrsto zgradbe in moč vgrajene naprave se lahko stroški ogrevanja zmanjšajo celo do 80 %. Povprečni izračun na podlagi pretekle statistike pravi, da se investicija v to vrsto zelene energije obrestuje nekje v teh do sedmih letih. 

Za ogrevanja in hlajenje prostorov uporablja toplotna črpalka samo obnovljive vire energije:

  • vodo,
  • zemljo,
  • zrak. 

Pri izrabi zemlje in vode je ob namestitvi potrebno upoštevati večjo investicijo v vrtine za toplotno ekstrakcijo in / ali strošek vrtine v podtalnico, ki mora imeti omogočeno cev za črpanje in vračanje vode. Ko pa je nameščena toplotna črpalka, ki uporablja samo zrak niso potrebna dodatne finančna sredstva za vrtine. Velja pa osnovno fizikalno pravilo; večja kot je pridobljena toplota iz obnovljivega vira, manjši so stroški ogrevanja oziroma hlajenja. 

Toplotna črpalka kot zeleni vir energije

Najbolj zeleno izbiro pa zagotovo predstavlja kombinacija, oziroma tako imenovana hibridna možnost delovanja naprave, ki omogoča preklop delovanja med dvema viroma toplote, glede na to kateri je v tistem trenutku boljši oziroma energetsko in ekonomsko učinkovitejši. Preden se odločimo, da je toplotna črpalka naša prava izbira, nam bodo usposobljeni strokovnjaki preverili razpoložljivosti našega toplotnega vira. Cilj je izbrati tistega z najvišjo možno razpoložljivostjo povprečne letne temperature.