Poslovni rockstarji

Barbara Bradač Hojnik

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Barbara Bradač Hojnik je docentka za področje podjetništva na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Dodatno se je izobraževala na European Institute for Advanced Studies in Management, Belgija. Kot raziskovalka Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij sodeluje v več domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Je članica raziskovalnega tima Slovenski podjetniški observatorij, vključena pa je tudi v raziskovalni program Podjetništvo za inovativno družbo. Kot članica organizacijskega odbora sodeluje pri pripravi mednarodnih konferenc STIQE in PODIM.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Borut Borštnik

Zavod Mladi podjetnik

Borut Borštnik je od leta 2008 direktor Zavoda mladi podjetnik, organizacije, ki se ukvarja z izobraževanjem ter svetovanjem podjetnikom, ki so tik pred ustanovitvijo podjetja. Sodeloval je pri organizaciji preko 100 podjetniških dogodkov ter delavnic, hkrati pa je tudi svetovalec Zavoda mladi podjetnik na področju ustanovitve podjetja ter pisec mnogih člankov s tega področja.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Daniela Brečko

Planet GV d.o.o.

Daniela Brečko je diplomirala  iz pedagogike in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani,  magistrirala s področja osebnostnega razvoja odraslih ter doktorirala s področja načrtovanja kariere. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in tujih revijah in avtoric več knjig.  Ima bogate praktične izkušnje z izobraževanjem in svetovanjem odraslih, saj na tem področju deluje zelo intenzivno že 12 let  v okviru podjetja Planet GV, kjer strateško razvija vizijo managerskega in drugega poslovnega izobraževanja ter svetovanja v Sloveniji. Objavila je  čez 200 znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in tujih  strokovnih in znanstvenih revijah. Je vabljena predavateljica na mnogih  domačih in tujih konferencah iz področja ravnanja z ljudmi pri delu. V letu 2012 bo prevzela predavanja na magistrskem študiju Izobraževalni manager  - področje upravljanja znanja ter področje marketinga v izobraževanju odraslih na Poslovni šoli Doba.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Darko Butina

Mimovrste d.o.o.

Darko Butina je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s smeri management in vodenje. V letu 2010 se je Darko pridružil podjetju Mimovrste, kjer je v drugi polovici leta 2010 nastopil funkcijo (so)direktorja, od prve polovice 2011 naprej pa edinega direktorja podjetja. Pred vodenjem podjetja Mimovrste je bil Darko zaposlen na trebanjskem Trimu, kjer je med drugim vodil Trimovo proizvodno podjetje v Arabskih Emiratih. V letu 2008 se je Darko pridružil podjetju Najdi.si, kjer je do sredine leta 2009 opravljal funkcijo člana uprave pristojnega za iskalniško dejavnost. Poleg samega iskalnika Najdi.si je bil v upravi odgovoren tudi za marketing, prodajo, razvoj programske opreme, IT ter uredništvo. Pred zaposlitvijo v podjetju Najdi.si je Darko ustanovil in vodil podjetje Adeptio, ki je razvilo sistem Povej!, za katerega je dobil nagrado za Najpodjetniško idejo, uspelo pa mu je pridobiti tudi tvegani kapital za razvoj te ideje. Do leta 2005 je Darko opravljal funkcijo prokurista v podjetju NIL, Podatkovne komunikacije.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Domen Bole

RC IKT

Mag. Domen Bole, vodja Razvojnega centra za informacijske in komunikacijske tehnologije ter podjetniški mentor in svetovalec v programu Go:Global Slovenija v okviru Tehnološkega parka Ljubljana, je po izobrazbi magister ekonomskih znanosti. V času študija kot tudi v gradnji profesionalne kariere se je specializiral za področje podjetništva in gradnje podjetij z uporabo sodobnih metodologij. Poleg teoretičnega podjetniškega znanja je v času službovanja na Javni agenciji za podjetništvo in tuje investicije pridobil tudi praktične izkušnje s svetovanjem slovenskim podjetnikom, ki so želeli vstopiti in razširiti poslovanje na tem tujem trgu. Nadalje je sodeloval pri ustanavljanju in vodil prvi slovenski podjetniški inkubator v tujini -  ENTREv Beogradu. Poleg vodenja inkubatorja je svetoval in mentoriral podjetnike pri razvoju poslovnih načrtov, poslovnih modelov in internacionalizaciji poslovanja. Od leta 2011 vodi Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije, ki je prvi specializiran tehnološki park in inkubator za IKT v regiji. 

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Janez Bešter

Janez Bešter je profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in predstojnik Laboratorija za telekomunikacije (LTFE). Njegovo raziskovalno, razvojno in pedagoško delo je povezano s področjem načrtovanja, realizacije in vodenja telekomunikacijskih sistemov in storitev ter z uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij na področju izobraževanja. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi slovenske Tehnološke mreže ICT, ki združuje več kot 50 podjetij, ustanov in organizacij. Z vzpostavitvijo OpenLaba v Kranju je poskrbel za nov model promocije inovativnosti in podjetništva med mladino. Namen Open Laba je omogočiti mladim dostop do ustvarjalnega okolja, kjer lahko eksperimentirajo, raziskujejo, pridobivajo nova znanja ter začnejo razmišljati o svoji karieri in prihodnosti. Aktivno je sodeloval pri zasnovi in izvedbi prireditev Teleinfos ter osrednje slovenske tehnološke prireditve Hevreka!, je eden izmed ključnih avtorjev pobude ustanovitve Visokošolskega inovacijskega središča Tehnološkega design centra, ki predstavlja nov pristop k povezovanju izobraževalne, raziskovalne in podjetniške dejavnosti. Sodeluje v številnih mednarodnih tehnoloških povezavah in pobudah ter si prizadeva za okrepitev sodelovanja med šolstvom, znanostjo in gospodarstvom ter za vzpostavitev ekosistema talentov.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Jožef Bradeško

SID banka d.d.

Jožef Bradeško je član uprave SID banke d.d.  Po izobrazbi je diplomirani inženir računalništva, magistriral pa je s poročja ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na svoji karierni poti se je udejstvoval v različnih organizacijah, med drugim je bil med leti 1997 in 1999 glavni dealer pri Banki Slovenije,Centralnobančne operacije, kasneje pa šest let namestnik direktorice Banke Slovenije. Med leti 2005 in 2007 je bil direktor službe za upravljanje s tveganji in v.d. direktorja oddelka Zaledje in plačilni promet. Od leta 2007 je član uprave SID banke d.d., pristojen za podorčja informatike, zaledja in plačilnega prometa, računovodstva, bonitetnega oddelka in službe za upravljanje tveganj ter skupno pristojen za strateške in kontrolne službe banke. Je tudi predsednik komisije za upravljanje z bilanco SID banke, predsednik nadzornega sveta SID-Prve kreditne zavarovalnice in član protikrizne delovne skupine pri Vladi RS. Poleg vseh naštetih funkcij je tudi avtor in soavtor številnih strokovnih publikacij.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Lojze Bertoncelj

30 Lean d.o.o.

Lojze Bertoncelj je soustanovitelj in partner podjetja 30Lean. Je mentor vitkega inoviranja v večjih, že uveljavljenih organizacijah, mentor štartnikom in član nacionalne komisije za start:up leta. Je pobudnik modela brezplačne e-knjige Delaj vitko. V preteklosti »serijski« inovator novih poslovnih modelov v večjih sistemih (Iskra, GZS, Mladinska knjiga, Merkur). Po izobrazbi je magister ekonomije, diplomiran elektro inženir.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Luka Birsa

Visionect d.o.o.

Luka Birsa je lastnik podjetja Visionect d.o.o. in se ukvarja z razvojem in izdelavo inovativnih rešitev s primarnim fokusom na izredno nizki porabi energije, visoki robustnosti in naprednih brezžičnih povezavah.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Maja Bogataj Jančič

Inštitut za intelektualno lastnino

Maja Bogataj Jančič je diplomantka Pravne fakultete v Ljubljani (1996). Magistrirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani (1999, ekonomija), Harvard Law School (2000, pravo) in Facoltá di Giurisprudenza di Torino (2005, intelektualna lastnina). Doktorirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani (2006, avtorsko pravo).Med študijem v tujini je prejela štipendije Banke Slovenije in štipendijo Ron Brown ameriške vlade. Leta 2000 je prejela nagrado mlada pravnica leta Društva pravnikov Slovenije. Je avtorica številnih člankov s področja intelektualne lastnine in soavtorica več knjig s področja interneta in prava intelektualne lastnine. Njeno raziskovalno in akademsko delo je osredotočeno na intelektualno lastnino, zlasti avtorsko pravo. Sodeluje pri številnih mednarodnih projektih. Je razsodnica v postopkih za alternativno reševanje domenskih sporov za domenski prostor .si. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je v šolskem letu 2001/2002 in 2002/2003 vodila seminarje internet in pravo. Vodila je projekt Creative Commons Slovenija, za katerega je zdaj svetovalka vodji za pravna vprašanja. Je ustanoviteljica in vodja Inštituta za intelektualno lastnino.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Matjaž Bavdek

MDS IT d.d.

Matjaž Bavdek je končal Elektrotehnično Fakulteto v Ljubljani leta 1994. Po koncu študija se je zaposlil v  Noricum banki kot svetovalec direktorja. Banka ga je poslala na podiplomski študij MBA Radovljica smer finance.  V času prve zaposlitve je večkrat predaval bančnikom na CISEF-u na Ekonomski fakulteti iz teme svoje magistrske naloge “Tveganje in zaščita pred spremembo obrestnih mer“. Leta 1997 se je zaposlil na borznoposredniški hiši PM&A v okviru takratne Kmečke družbe, kjer je vodil oddelek M&A. Kasneje je  ustanovil svoje svetovalno podjetje, ki je svetovalo pri zapiranju finančne konstrukcije pri nekaj prvih uspešno izvedenih MBO-jih v Sloveniji. Kasneje je sodeloval z nekaj vodilnimi slovenskimi instucionalnimi investitorji pri izvedbi prevzemov večjega števila slovenskih podjetij z njihove strani. Leta 1999 je kupil večji paket delnic takratnega podjetja MDS Metalka d.d. in prvo leto kot predsednik NS sodeloval pri prestrukturiranju podjetja. Zaradi potrebe po popolnem prestrukturiranju dejavnosti podjetja, je aktivno vstopil v družbo kot direktor podjetja. Podjetje MDS IT d.d. vsako leto vstopi v vsaj dve novi naložbi v semenski fazi, ki so sinergične obstoječim dejavnostim podjetja. Od prvega dne svoje kariere Bavdek Matjaž velik del svojega prostega časa posveča tudi borznim trgom, kjer nastopa kot dolgoročni investitor  pretežno preko kapitalskih trgov v ZDA.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Miha Breskvar

Breskva d.o.o.

Miha Breskvar je svojo poslovno pot začel leta 1995 v podjetju ISA IT d.o.o. kot predavatelj namiznih, internetnih in grafičnih orodij. Po nekaj letih predavanj in končanju študija se je pridružil Centralno borzno posredniški družbi. Skrbel je za delovanje sistema, namenjenega On-line borznemu trgovanju »OBS« ter podporo uporabnikom. Svojo poslovno pot je nadaljeval kot projektni vodja spletnih projektov. Poleg samostojnih projektov je vse do konca leta 2002 projekte vodil tudi za podjetje CIS d.o.o.. Kot projektni vodja se je pridružil družbi IUS-SOFTWARE d.o.o. kjer deluje še danes. Njegova odgovornosti je po projektnem vodenju postal razvoj trga. Ponudbo družbe je iz ene razširil na več storitev ter vzpostavil operacije (podjetja ter storitve) na tujih trgih, predvsem na Hrvaškem in v Srbiji. Nato je prevzel vodenje, za družbo najpomembnejše, storitve IUS-INFO ter vzpostavil prodajne postopke in ekipo tako na slovenskem in hrvaškem trgu.
 

Trenutno poleg upravljanja storitve IUS-INFO vodi tudi start-up podjetje Breskva d.o.o., ki je zaključilo z razvojem storitve »Idea managemet«. Poleg razvoja je Miha že vzpostavil prodajo, ki je začela z aktivnostmi tako na slovenskem kot poljskem trgu, nadaljuje pa s prodorom na angleško in nemško govoreča področja.
 

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Mojca Benčina

Mojca Benčina je raziskovalka v laboratoriju za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Staša Baloh Plahutnik

Staša Baloh Plahutnik je po diplomi iz ekonomije na ljubljanski Univerzi leta 1980 delovala predvsem na področju ustanavljanja malih podjetij in svetovanja. Bila je med ustanovitelji in prva direktorica družbe Oria. Od leta 1993 je kot državna sekretarka za malo gospodarstvo pomembno sodelovala pri ustanavljanju nacionalnih podpornih institucij. Od leta 1998 je na Ministrstvu za gospodarstvo vodila sektor za evropske zadeve in bila vključena v več pogajalskih skupin za vstop Slovenije v Evropsko unijo. Kot državna sekretarka za zaposlovanje 2000-2004 je pripravila Nacionalni program razvoja trga dela. Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je potem vodila sektor za evropske programe. Od leta 2006 je strokovna sodelavka in vodja projektov na Regionalnem centru za razvoj v Zagorju. Leta 2008 je postala direktorica območne zbornice Zasavje, ki spada pod okrilje Gospodarske zbornice Slovenije.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Violeta Bulc

Violeta Bulc je inovatorka, podjetnica, ustanoviteljica in direktorica podjetja Vibacom d.o.o. Ima bogate dolgoletne izkušnje pridobljene doma in v tujini, s področja strateškega upravljanja, vodenja, projektnega vodenja, inovativnosti, razvoja IT ter upravljanja telekomunikacijskih sistemov. V lokalnem okolju ima vlogo motivatorke za trajnostne strategije, inovativne poslovne modele, organizacijski dizajn in vedenje. Je prejemnica številnih priznanj in nagrad, sodeluje pri domačih in mednarodnih projektih, med ključne projekte pa sodijo: Vibaco, InCo gibanje za inovativne preboje , Svetovalni odbor za razvoj inovacijskega novinarstva Univerza Stanford, predmet Inovacijski in inovativni management na DOBI, Uprava Umanotere, Svet za inovativno družbo pri Državnem Svetu RS, Srce Slovenije, Upravni odbor združenja storitvenih dejavnosti, Združenje Manager...

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja