Poslovni rockstarji

Andrej Mertelj

Andrej Mertelj se je po končani matematični srednji šoli  vpisal na fakulteto za računalništvo, ki pa jo je tik pred diplomo zapustil zaradi podjetništva. Pri šestnajstih je objavil prvi strokovni članek, kateremu je v naslednjih letih sledilo še več drugih. Je glavni avtor leta 1993 izdane knjige Kako kupim osebni računalnik in soavtor leta 1995 izdane knjige Profitable ways to use the Net in your business. Več kot dvajsetletne izkušnje v informatiki in sedemnajstletne izkušnje v podjetništvu sestavljajo edinstveno zmes informacijskih in poslovnih znanj, ki jih kot izvršni direktor Datalaba, d. d., prenaša v PANTHEON. Andrej je predsednik Združenja slovenskih proizvajalcev programske opreme KODA.SI, član več standardizacijskih teles s področja informacijske tehnologije in eden od glavnih akterjev pri zavračanju sprejema direktive o patentiranju programske opreme v Evropskem parlamentu.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Andrej Muževič

Interbora d.o.o.

Andrej Muževič ima večletne izkušnje v trženjskem raziskovanju, financah, mednarodnem poslovanju in podpori pri vstopih na tuje trge. Trenutno je direktor in lastnik podjetja Interbora d.o.o., podjetja, ki se specializira za podporo vstopom na trge in investicijam v regiji. Ob visokotehnoloških projektih, kjer soustvarjajo in omogočajo komercializacijo razvojno raziskovalnih mrež že 20 let, ločeno delujejo tudi na področju razvoja nakupovalnih središč v regiji. Z razvito mednarodno ekipo strokovnih sodelavcev uspešno pokrivajo raznolika področja povezovanja regije z zahodno Evropo in ZDA. Z izkušnjami pomagajo pri uveljavitvi poslovnih modelov in novih idej tako znotraj korporacij kot startup podjetij. Andrej Muževič je prav tako soustanovitelj in direktor podjetja PhMR d.o.o., vodilno podjetje za trženjske raziskave na področju farmacije v regiji in direktor podjetja Sigma Energija d.o.o., podjetje z mednarodnim patentom za pridobivanje energije iz morskih valov. Prav tako je tudi asistent na področju Mednarodnega poslovanja na EF v Ljubljani.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Jure Mikuž

Jure Mikuž je ustanovil prvi slovenski sklad tveganega kapitala, v katerega so svoj kapital vložila uveljavljena slovenska podjetja, kot so GZS, Gorenje, Sava, Kolektor, FMR, Instrumentation Technologies ipd. Jure je član nadzornih svetov in upravnih odborov v družbah Celtra, Tab Systems in Novitim, aktivno spodbuja podjetniško kulturo ter redno nastopa kot predavatelj na temo financiranja podjetij in procesa pridobivanja kapitala na različnih podjetniških dogodkih v Sloveniji in tujini. Predno je prevzel vodstvo družbe RSG Kapital je bil pomočnik vodje upravljanja sredstev pri KD Gropu in borzni posrednik borzni posrednik pri borzno posredniških družbah eBrokers ter Poteza BPH, kjer je vodil oddelek borznega posredovanja in zalednih služb. Jure je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekononomist in specialist management.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Maja Makovec Brenčič

Maja Makovec Brenčič je izredna profesorica EF UL. Je predsednica Društva za marketing Slovenije in podpredsednica Oglaševalskega razsodišča pri SOZ, predsednica ali članica programskega sveta Slovenske marketinške konference, članica marketinškega sveta OKS in predsednica komisije nagrade SPORTO. Je tudi soustanoviteljica in predsednica Študentske poslovne konference, ki povezuje raziskovalno delo študentov s potrebami podjetij. Je članica vrste slovenskih in mednarodnih strokovnih ter znanstvenih združenj s področja mednarodnega poslovanja in trženja (AIB, EIBA, AMA) in do leta 2011 predstavnica izvršnega odbora največjega evropskega akademskega združenja za trženje (EMAC). V letu 2011 je tudi predsedovala kongresu EMAC, ki je potekal na Ekonomski fakulteti Univerze Ljubljani. Objavlja v uglednih znanstvenih in strokovnih revijah s področja mednarodnega poslovanja in trženja, tako doma kot v tujini. Svoja znanja prenaša tudi v slovenska mednarodno delujoča podjetja, saj svetuje na področju internacionalizacije, razvoja trženja in trženjskih strategij. Je tudi podpredsednica Komisije za kakovost UL, članica Komisije za kakovost EF ter predsednica Sveta NAKVIS.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Maria Mack

Lakeside Science & Technology Park

Maria Mack je karierno pot pričela v podjetju Nixdorf Computer na Dunaju in sicer s področja kadrovskega managementa in trženja. V času službovanja v podjetju Kreiger Computer Products iz Celovca je izkušnje je nadgradila z znanjem na področju financ in računovodstva. Leta 1998 je prevzela vodenje odnosov z javnostmi pri Koroškem skladu za pospeševanje gospodarstva (KWF) ter sodelovala pri snovanju in razvoju Znanstvenega in tehnološkega parka Lakeside. Od leta 2004 je vodja Lakeside Science & Technology Park, kjer ima priložnost tvorno prispevati h gospodarskemu razvoju regije. Njeno sodelovanje v programu je rezultat dolgoletnega sodelovanja med tehnološkima parkoma ter njenega prispevka v okviru projekta čezmejnega sodelovanja. 

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Marjana Majerič

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Marjana Majerič je magistrirala iz podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in specialist na področju poslovodenja in organizacije malih podjetij . Zaposlena je kot pomočnica direktorja v Tehnološkem parku Ljubljana d.o.o. Njeno delo je osredotočeno na svetovanje podjetjem pri pripravi poslovnega načrta, pri izdelavi strategije rasti ter pri pridobivanju ustreznega financiranja za rast podjetja. Je častna članica strokovnega sveta Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja – LUI, članica nacionalne skupine za pripravo Slovenskega nacionalnega programa o lastniškem financiranju podjetij ter članica uredniškega odbora mesečnika SLEVC-a. Je tudi dobitnica prestižne nagrade Ameriške vlade – Woman and Entrepreneurship.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Marko Maher

spletnaPOSTAJA d.o.o.

Marko Maher je direktor in večinski lastnik podjetja spletnaPOSTAJA d.o.o., ki razvija inovativne spletne rešitve. Vizija spletnePOSTAJE je postati prepoznavno evropsko IT podjetje, ki bo z znanjem in profesionalnim pristopom celovito reševalo spletne izzive svojih naročnikov. Marko je osem let intenzivnih izkušenj na področju spletnih strani, trgovin in aplikacij, kot glavni načrtovalec in idejni vodja, pomagal združiti v koncept spletnih rešitev Booster. Vodi tudi belgijsko podružnico, ki skrbi za prodajo spletnih rešitev Booster na belgijskem trgu ter se aktivno pripravlja na prodor na nov trg. Marko je perfekcionist, ki nikoli ni zadovoljen s povprečjem, temveč izključno z optimalno izpopolnjenimi rešitvami.

 

 

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Matevž Medja

Gigodesign

Matevž Medja je soustanovitelj in direktor oblikovalske agencije Gigodesign, ustanovitelj spletnega start-up-a OffBureau, član uprave Fundacije Brumen in predsednik organizacijskega odbora Bienala vidnih sporočil Slovenije. Oblikovanje razume v smislu izvirnega pojma “to design”; kot načrtovanje. 

Gigodesign interdisciplinarno združuje vsa področja oblikovanja; od oblikovanja poslovnih modelov in storitev, preko razvoja fizičnih in softverskih produktov, do oblikovanja vizualnih komunikacij in brandinga.

Je dobitnik več deset domačih in mednarodnih nagrad s področja oblikovanja in oglaševanja ter nagrad Zlata ptica in Nagrade Prešernovega sklada za izjemne dosežke v kulturi.

Po osnovni izobrazbi je računalničar, najljubša igrača so bile Lego.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Nastja Mulej

Nastja Mulej je magistra komunikologije, univerzitetna diplomirana ekonomistka in univerzitetna diplomirana sociologinja. V mednarodni agenciji New Moment je vodila oddelek za nove ideje. Organizirala je mednarodna interdisciplinarna srečanja za spodbujanje kreativnosti z vseh področij človeškega duha, New Moment Ideas Campus v Piranu, urejala revije in knjige založbe New Moment v treh jezikih, prirejala razstave, predstave, koncerte, srečanja in izobraževanja, svetovala pri strateških komunikacijskih projektih za naročnike agencije in žirirala več kot deset mednarodnih oglaševalskih festivalov. Danes piše za strokovne revije, pri Društvu za marketing skrbi za odnose z mediji, svoje znanje in izkušnje pa kot predavateljica na treh visokih šolah prenaša na mlajše generacije. Poleg tega ima licence za treniranje tehnik bolj učinkovitega, konstruktivnega razmišljanja (Šest klobukov), bolj ustvarjalnega razmišljanja (Lateralno razmišljanje) in neposrednega poučevanja razmišljanja šolskih otrok (CoRT – Cognitive Research Trust) po dr. Edwardu de Bonu. Tehnike razmišljanja uči na delavnicah, ki jih organizira za podjetja in posameznike, po potrebi pa tudi moderira sestanke za svoje naročnike.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Nina Mazgan

Meta Group d.o.o.

Nina Mazgan, po izobrazbi diplomirana politologinja in magistra ekonomskih znanosti je predstavnica podjetja META Group, slovenske izpostave mednarodnega podjetja, ki deluje na področju spodbujanja start-up in spin-off podjetij, s poudarkom na dostopu do finančnih virov za inovativna, hitro-rastoča podjetja. V META Group deluje na področju vodenja projektov za spodbujanje inovacij in podjetništva ter predstavlja prvi kontakt podjetnikom, ki iščejo sredstva tveganega kapitala. Koordinira delo sklada tveganega kapitala META Ingenium, ki v Sloveniji išče potencialna podjetja za investicijo, z dobrim tržnim potencialom in ambiciozno ekipo.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Primož Marolt

Triglif d.o.o.

Primož Marolt je direktor in lastnik podjetja Triglif, informacijske tehnologije, d.o.o., ki je bilo ustanovljeno leta 1997. Podjetje predstavlja izvedbo analitičnih rešitev, sistemsko integracijo in prodajo strojne ter programske opreme.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Samo Hribar Milič

Samo Hribar Milič od junija 2007 je generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije. Pred tem je bil od novembra 2006 do junija 2007 je bil začasni predsednik GZS. Do novembra 2006 je bil generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije. V zadnjih letih je bil aktivno vključen v socialni dialog v Sloveniji kot predstavnik delodajalcev, bil član Ekonomsko socialnega sveta,in neposredno udeležen v kolektivnih pogajanjih. Na svoji poklicni poti je bil v letih 2002-2003 direktor v podjetju Pristop, vodilne PR in oglaševalske agencije v Sloveniji. Pred tem je bil devet let na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer je bil podpredsednik GZS, projektni direktor in sekretar Združenja za drobno gospodarstvo Slovenije. V začetku devetdesetih je bil svetovalec za podjetništvo, pred tem pa vodja oddelka za zaposlovanje in poklicno usmerjanje na Zavodu za zaposlovanje Slovenije. V tem času je bil tudi svetovalec mnogim podjetjem, kot tudi predavatelj podjetništva na Gea College-u v Ljubljani. Svojo poklicno kariero je pričel v osemdesetih kot odgovorni urednik Radia Študent ter nadaljeval na Radiu Glas Ljubljane, kjer je bil sprva novinar, potem pa pomočnik direktorja. Magistriral je s področja sociologije.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja

Poslovni rockstarji

Saša Machtig

Saša Machtig, diplomiral na Fakulteti za arhitekturo, profesor industrijskega oblikovanja in design managemeta na ALUO Univerze v Ljubljani, Imel pomembne funkcije, član IO strokovnih organizacij ICSID, CUMULUS, žirij RedDot, vodil kongrese, konference, simpozije, delavnice, izobraževalne programe za industrijske oblikovalce in dizajn inženiring. Mednarodno aktiven predavatelj, raziskovalec, publicist, nosilec patentov. Pospešuje interdisciplinarno sodelovanje med univerzo in gospodarstvom. Razstavljal v vrhunskih ustanovah, Muzej moderne umetnosti New York, Design Worldexpo Nagoya, Carrousel du Louvre Paris, ArtCenter Seoul, Lentos ArsElectronica Linz, London Design Festival, Milanski Trienale. Med petimi ikonami slovenskega oblikovanja, med zadnjimi dosežki modularni sistem K 21.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja