Tehnološki eksperti

Smiljana Vončina Slavec

RC IKT d.o.o.

Smiljana Vončina Slavec, univ.dipl.matematik, je od začetka marca vodja Informacijskega centra v Razvojnem centru informacijsko-komunikacijskih tehnologij (RC IKT) v Kranju. Svoje poslovno pot je začela kot profesorica matematike, fizike in računalništva na kranjski gimnaziji, potem pa je več kot 20 let uspešno delala v gospodarstvu. Že zgodnjega leta 1991 je s še dvema prijateljema, matematikoma, ustanovila podjetje Infonet, ki je v nekaj letih postalo vodilno podjetje za področje informatike v zdravstvu v Sloveniji. Po 17 letih zelo uspešnega delovanja so podjetje prodali, sama pa se je preizkusila pri vodenju največjega nacionalnega informacijskega projekta eZdravje. Pred kratkim se je odločila za vrnitev v gospodarstvo, kjer želi z bogatimi osebnimi izkušnjami in znanjem vzpostaviti največji Izobraževalni center na Gorenjskem in pomagati mladim podjetjem pri njihovem zagonu in še posebej pri širitvi dejavnosti in prodorih na tuje trge.

 

Posebni področji, ki ju dobro pozna in ima največ izkušenj, sta informatika v zdravstvu in sodelovanje pri velikih nacionalnih in mednarodnih projektih. Na področju informatike v zdravstvu je delovala od l. 1989, uspešno je povezovala dejavnost v podjetju Infonet Kranj z izvedbo večjih nacionalnih in mednarodnih informacijskih projektov ter z uveljavljanjem standardov za medicinsko informatiko v slovenskem prostoru. Vse od leta 1999 je delovala tudi kot mednarodna svetovalka na več nacionalnih projektih v tujini (Bolgarija, Slovaška, Makedonija, Srbija, Črna Gora). Od leta 2011 je so-predsedujoča pri največjem evropskem projektu na področju informatike v zdravstvu: epSOS (european patient Smart Open Services) in vodja projekta v Sloveniji.

Največji dosežek
Največja napaka
Vloga v ekosistemu
Ekspertna znanja