Potek mentoriranja 1 : 1

Vsaka podjetniška ekipa, vključena v mentorski program 1 : 1, si na posameznem srečanju lahko izbere dva mentorja s seznama več kot 150 najboljših podjetniških strokovnjakov, eden pa je ekipi dodeljen naključno po izboru organizacijske ekipe. Z vsakim od izbranih oziroma dodeljenih mentorjev je za podjetniško ekipo organizirano 30-minutno mentorsko srečanje. Pred mentoriranjem organizatorji izbranim mentorjem posredujemo ustrezne dokumente, navodila za mentoriranje in pričakovanja, pa tudi problem, ki ga podjetnik želi rešiti.

Tako se mentor individualno posveti zagonskemu podjetju in skuša dodati čim večjo dodano vrednost. Dodeljeni mentor je nato med trajanjem mentorskega programa Go:Global 1 : 1 podjetniški ekipi na voljo tudi za osebna srečanja, po elektronski pošti in telefonu, seveda v skladu z dogovorom.

Individualno mentoriranje v sklopu programa:

  • prenos znanja, izkušenj in dobrih praks
  • odgovori na specifična vprašanja in rešitve za konkretne primere
  • pregled pripravljenih strategij in drugih dokumentov
  • nenehno podajanje predlogov za izboljšave
  • individualno delo in svetovanje pri implementaciji
  • možnost klica z mentorjem v dogovorjenem času
  • priprava priporočene literature
  • usmerjanje in povezovanje s strokovnjaki na področju
  • koordiniranje skupinskega dela