GO:GLOBAL POSPEŠEVALNIK

V štirih preprostih korakih do 200.000 EUR investicije in top mentorskega programa.

Go:Global Slovenia podjetniški pospeševalnik zagotavlja podjetjem, ki so že našla »product-market fit«, vse potrebne elemente za uspešen začetek hitre globalne rasti, tako v obliki kapitala, kot tudi znanja in mednarodnih povezav.

 • Ponudba pospeševalnika vključuje:
  • 200.000 EUR javne lastniške investicije
  • Pripravo podjetja na investicijo
  • Program za globalno rast
  • Start-up mentorja in pomoč pri administraciji
Arrow left

Pojdi na korak 1

Arrow left

Pred investicijo:

KORAK 1

Pisna prijava in predstavitev pred komisijo

 • Na podlagi oddane pisne prijave in kratke osebne predstavitve bo potekalo ocenjevanje pred-selekcijske komisije. Vloge podjetij, ki bodo presegle ustrezen prag točk, bodo povabljene v program priprave podjetja na investicijo.
  • Roadshowi po Sloveniji
  • Pomoč pri oddaji pisne prijave
  • Predstavitev pred komisijo

Izpolnjujete pogoj za naslednji korak?

Programa se lahko udeležijo vsi, ki prejmejo dovolj točk ob prijavi v pospeševalnik.

KORAK 2

Priprava podjetja na investicijo

 • Program usposabljanja za investicijo je intenziven dvodnevni program, preko katerega podjetniki s pomočjo ustreznih strokovnjakov pripravijo podjetje na investicijo, tako z vidika strategije, priprave investicijske dokumentacije, poznavanja pogojev investicije, kot tudi z vidika možnosti predstavitve pred domačimi in tujimi investitorji.
  • Pregled virov financiranja
  • Pot do investicije
  • Priprava investicijske dokumentacije
  • Uspešna predstavitev pred investitorjem
  • Pogajanja in usklajevanja z investitorji

KORAK 3

Demo dan

 • Svojo idejo predstavite pred-selekcijski komisiji in zasebnim investitorjem. Pred-selekcijska komisija podeli do 40 točk za prejem investicije 200.000 EUR na razpisu SK200, zasebni investitorji se odločajo o dodani zasebni investiciji v vaše podjetje.

Zasebni investitorji

Po investiciji:

KORAK 4

Go:Global for Growth - izobraževalni podporni program

Postavite trdne temelje vašega podjetja za hitro globalno rast

 • Podjetja, ki pridobijo investicijo v višini 200.000 EUR, se udeležijo intenzivnega izobraževalnega programa Go:Global for Growth. V programu pridobijo vso temeljno znanje o hitri globalni rasti podjetja, tako z vidika zagotovitve dodatnih finančnih in človeških virov, kot z vidika organizacije podjetja, vstopa na tuje trge in upravljanja rasti.
  • 5 vrhunskih podjetniških svetovalcev
  • Gostujoči izkušeni podjetniki
  • 5 tednov intenzivnega dela
  • 5 vsebinskih sklopov, ki pokrivajo vse ključne funkcije podjetja
  • Individualni pristop in delo v smeri rezultatov
  • Programa se je udeležilo že več kot 50 podjetnikov

DRUGE PROGRAMSKE VSEBINE

Individualni mentorski program

Več kot 150 izkušenih mentorjev, ki vam indivudalno in na 1:1 dogodkih pomagajo do podjetniškega uspeha

 • Več kot 150 mentorjev
 • Eksperti s področja tehnologij in poslovanja
 • Mentoriranje na 1:1 dogodkih
 • Izberite svojega mentorja, ki vam bo pomagal do uspeha
 • Gradimo skupnost podjetnikov in mentorjev

Vključitev v tuje pospeševalnike

Svetovanje s strani podjetnikov, ki so že bili sprejeti v svetovne pospeševalnike, kako lahko uspe tudi vam